20_Yiqing Yin_Exposition-Haute-Dentelle_HC_fw2013┬ęShuji Fujii