2. Sitsen Hindeloper wentke © Fries Museum Leeuwarden_edit