Werkmaterialen Claudy Jongstra. Fotografie Marcel van der Vlugt. (1)