1. Campagnebeeld Sits  katoen in bloei © Fries Museum Leeuwarden_EDIT