Cherry-Moki_I-Domen-Utopier-och-Visioner__1971_ModernaMuseet_press