08. Zaal Wijdverbreid, tentoonstellingszaal Breien! Fries Museum Leeuwarden. Fotografie Lucas Kemper.